Aktualności

Żłobek SZKRABKOWO utworzony został jako podstawowa działalność Spółdzielni Socjalnej w ramach Priorytetu VII PO KL – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej we współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa projekt „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego.”
Spółdzielnia Socjalna SZKRABKOWO została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000502494 w dniu 20.03.2014 r.
Statut SZKRABKOWO przyjęty został uchwałą Nr 3 / 2014 w dniu 05.03.2014 r., określając zakres działalności zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności.

 

Szkrabkowo - film promocyjny

  • SZKRABKOWO 2016

    W roku 2016 SZKRABKOWO jest objęte dotacją celową dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika.

  • Program Maluch 2015

    W ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, SZKRABKOWO jako jedyna placówka w Rybniku otrzymała dofinansowanie.
    Wysokość dotacji przeznaczona jest na obniżkę miesięcznej opłaty rodziców za 1 dziecko objęte opieką.
Do góry
Logo UE