obrazek-1-strona

Żorska 238

Koordynator: Anna CZAJA – STABLA

Godziny otwarcia:

7:00 – 17:00

tel.: 502 421 203

Żorska 238,

Rybnik

więcej...

obrazek-2-strona

Szymanowskiego 14

Koordynator: Renata Demczuk

Godziny otwarcia:

7:00 – 17:00

tel.: 515 333 978

Szymanowskiego 14,

Rybnik

więcej…

obrazek-3-strona

Raciborska 260

godz.: 7:00 – 17:00

Raciborska 260,

Rybnik

Witamy w

Szkrabkowo

Żłobek SZKRABKOWO utworzony został jako podstawowa działalność Spółdzielni Socjalnej w ramach Priorytetu VII PO KL – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej we współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego.” Spółdzielnia Socjalna SZKRABKOWO została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000502494 w dniu 20.03.2014 r. Żłobek SZKRABKOWO jest placówką wpisaną do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika pod numerem E.8225.4.2015 w dniu 02.03.2015 r., dlatego też URODZINY SZKRABKOWO ustanowiono na ten dzień.

żywienie

decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku punkty opieki Szkrabkowo zostały zatwierdzone w zakresie wprowadzania do obrotu żywności.

bezpieczeństwo

w trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych, jako jedyna placówka w Rybniku, oferujemy rodzicom monitoring wizyjny.

ekologia

edukacja ekologiczna to w naszym żłobku różnorodna i systematyczna działalność, która ma na celu kształtowanie pozytywnych i świadomych postaw przyszłych dorosłych mieszkańców naszej ziemi.

partnerzy