Ania Wieczorek

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, gdzie uzyskała tytuł magistra. Doświadczenie w pracy z małymi dziećmi zdobywała w żłobku, przedszkolu oraz domu dziecka, a także jako niania w prywatnych domach. W opiece nad dziećmi kieruje się ich dobrem, dba o bezpieczeństwo oraz zapewnia przyjazną atmosferę do zabawy i nauki, uważając że łączenie tych aktywności jest naturalne dla rozwoju dziecka.