Bożena Stec

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Pedagogika o specjalnościach: małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym (tytuł licencjata) oraz planowanie i zarządzanie edukacją (tytuł magistra). Podczas swojej pracy stara się zapewnić maluchom dużo ciepła oraz najlepsze warunki do prawidłowego i efektywnego rozwoju poprzez kreatywne połączenie nauki i zabawy. Z radością obserwuje postępy swoich podopiecznych.

Posiada wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć logorytmicznych.