CENNIK:

Obowiązujący od 01.04.2022 r.

Czesne miesięczne (8 godz.) dla mieszkańców Rybnika* – 1060zł*

Czesne miesięczne (8 godz.) – 1370 zł

Wpisowe (bezzwrotne) – 300 zł

Rozpoczęta godzina poza umową – 30 zł

Pakiet godzinowy 30h bez wyżywienia – 500 zł

Wyżywienie:

Dzienna stawka żywieniowa (3 posiłki) – 14,50 zł, diety (16,80 zł)

w tym:

  • Śniadanie – 3 zł, diety (4 zł)
  • Obiad – 10,50 zł, diety (11,30 zł)
  • Podwieczorek – 1,50 zł  (diety 1,50 zł)

Zajęcia dodatkowe:

  • Lekcja języka angielskiego (usługa zewnętrzna) – 14 zł

Wpłaty należy kierować na rachunek bankowy:

29 1090 2590 0000 0001 2325 9121  Santander Bank S.A.

* uwzględnia dotację Miasta Rybnik ( + Żory): 310,00 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych 00/100)   opłata bez dotacji: 1370,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100).

W cenniku nie uwzględniono dopłat z tytułu RKO – dofinansowania do 400,00 zł miesięcznie  na pobyt dziecka w żłobku, który wpływa na dalsze obniżenie opłat (patrz: ustawa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym).

Przewiduje się możliwość łączenia usług i pakietów.