Żłobek Szkrabkowo

Żłobek Szkrabkowo utworzony został jako podstawowa działalność Spółdzielni Socjalnej w ramach Priorytetu VII PO KL – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej we współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa projekt „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego.”

Żłobek Szkrabkowo jest placówką wpisaną do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika pod numerem E.8225.4.2015.

IMG_0144

Dla nas najważniejsze jest Dziecko

Żłobek Szkrabkowo świadczy usługi związane z opieką nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3 (w uzasadnionych przypadkach do lat 4), w ramach 10 – godzinnej opieki, zapewniając szczęśliwą i rodzinną atmosferę.
W zakresie opieki nad dziećmi, oprócz zapewnienia warunków zbliżonych do domowych, Szkrabkowo gwarantuje opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną, która uwzględnia indywidualne potrzeby i rozwój psychomotoryczny każdego dziecka.

Szkrabkowo proponuje bogaty program dydaktyczny urozmaicony zajęciami dodatkowymi, które rozbudzają wyobraźnię twórczą, zdolność do spontanicznej ekspresji i otwartości.

W ramach programu zajęć oferujemy naukę języka angielskiego, zajęcia ruchowe, plastyczne, zabawy logopedyczne i fundamentalne, trening samodzielności, które zaspokajają potrzeby rozwojowe Maluchów.